House of Cards

House of CardsHouse of Cards Bouw een zo hoog mogelijk kaartenhuis met House of Cards. Hoe hoger het kaartenhuis, hoe meer punten je verdient. Maar de kaarten die je gebruikt bepalen naast je score ook de kracht van je constructie. Bouw je niet goed, dan stort je House of Cards als een kaartenhuis in elkaar!

Speluitleg House of Cards

De eerste laag bij House of Cards bestaat uit 12 speelkaarten die per paar een dakje vormen. Alleen met twee speelkaarten van dezelfde waarde, of 2 speelkaarten van dezelfde kleur (harten, ruiten, schoppen of klaver) kun je een dakje vormen. Je mag elke willekeurige speelkaart horizontaal op twee dakjes plaatsen. Deze speelkaart wordt als verdiepingsvloer gebruikt en verliest daarmee zijn waarde. De draagkracht van de verdiepingsvloer is gelijk aan het onderstaande dakje met de laagste waarde. Elk dakje kan mazimaal zijn eigen waarde dragen!

De lagen kaarten bij House of Cards

Een hartenkoning bv. in combinatie met een hartenboer geeft een waarde van 20, het tweede dakje heeft dezelfde waarde. Dit dakje kan maximaal de waarde 20 (bijv. 2 heren, 2 vrouwen, aas + 9) dragen. Indien het tweede dakje de waarde 10 zou hebben, kan de verdiepingsvloer alleen dakjes met waarde 10 of minder dragen.

Combo's maken met de beste waarden

Een Aas heeft in dit House of Cards kaartspel een bijzondere betekenis. Indien je deze speelkaart gebruikt als verdiepingsvloer, kan deze speelkaart elke waarde dragen. Wanneer je de aas als verdiepingsvloer inzet, telt zijn waarde niet mee in de score. Tussen de stapel speelkaarten bevinden zich 2 jokers. Indien je een joker krijgt, worden alle speelkaarten op de hoogste verdiepingen zonder pardon weggeblazen. Door op het symbool met de 5 lege speelkaarten te klikken kunnen op elk moment in het House of Cards spel de 5 open speelkaarten vervangen worden door 5 nieuwe speelkaarten. De waarde van de vervangen speelkaarten gaat dan verloren.

Puntentelling House of Cards

  • Aas = 1 of 11 punten
  • Heer, Vrouw, Boer = 10 punten
  • Overige speelkaarten hebben de waarde die erop staat
  • Per kaartspel worden twee decks gebruikt
  • Elk deck bevat één joker
  • Voor elke speelkaart met een ster die wordt weggespeeld ontvang je 1 bonusletter

Een compleet kaartenhuis in House of Cards bevat in totaal 57 speelkaarten, waarvan er 15 als verdiepingsvloer (speelkaarten die horizontaal op de dakjes worden gelegd) worden gebruikt. De verdiepingsvloer telt in de puntentelling niet mee. Een compleet kaartenhuis bevat 42 speelkaarten die punten opleveren.

De hoogste waarde die een compleet kaartenhuis kan hebben is 426:

  • 8 x een Aas = 88
  • 8 x een Heer = 80
  • 8 x een Vrouw= 80
  • 8 x een Boer= 80

Elke speelkaart die niet is weggespeeld en nog in de stapel ligt levert, indien de top van het kaartenhuis wordt bereikt, 2 punten op. Het maximum aantaal speelkaarten in de stapel is 49.

Maximale score = 426 + (49 x 2) = 524

Bekijk de wintabel in het House of Cards speelvenster voor een overzicht van het aantal gewonnen credits per score.

Klik hier om House of Cards te spelen

House of Cards speel je ook bij Speel House of Cards.nl