JewelMine

JewelMineJewelMine – JewelMine daagt je uit! Speel zoveel mogelijk juwelen weg door combinaties van 3 of meer diamanten van dezelfde kleuren te maken in deze pittige Bejeweled variant. Een behoorlijke breinbreker, dit spel!

Speluitleg JewelMine

Doel van JewelMine
Speel zoveel mogelijk juwelen weg door setjes van 3 of meer naast elkaar liggende juwelen van dezelfde kleur te maken.

Werking JewelMine
Het JewelMine speelveld bestaat uit 10 rijen met 10 juwelen per rij. Deze juwelen hebben verschillende kleuren die willekeurig over het totale speelveld zijn verspreid. Op dit speelveld staan de eerste 100 van de in totaal 244 juwelen. De overige 144 juwelen verschijnen gedurende het spel. De frequentie waarmee dit gebeurt is volledig afhankelijk van het spelverloop.

Door op naast of boven elkaar liggende juwelen te klikken kun je deze van plaats wisselen. Juwelen kunnen alleen gewisseld worden indien setjes van 3 of meer naast of boven elkaar liggende juwelen ontstaan.

Let op! Juwelen met dezelfde kleur kunnen niet met elkaar worden gewisseld. Het wegspelen van zoveel mogelijk juwelen in één keer levert extra bonuspunten op. Wanneer je tijdens het spel bewust of onbewust de staven dynamiet laat vallen, heeft dit als gevolg dat de omringende juwelen worden vernietigd. Deze tellen dan niet mee in je totaalscore. Het tot ontploffing brengen van de staven dynamiet hoeft niet altijd nadelige gevolgen te hebben.

Met een juweel kunnen met 1 actie zowel horizontaal als verticaal setjes van 3 of meer juwelen worden gemaakt. Hierbij wordt altijd het totale aantal stenen dat betrokkken is bij de dubbelel combinatie geteld als één serie.
Ter verduidelijking hierbij afbeeldingen van 2 varianten:

Set van 6 juwelen

Set van 5 juwelen

In het spel zit een bijzonder juweel. Met dit juweel kan een setje worden gemaakt met juwelen van elke willekeurige kleur. Wanneer je dit juweel wegspeelt krijg je direct een bonus met een waarde die ligt tussen de 10 en 150 punten. Bovendien worden alle juwelen uit het speelveld die dezelfde kleur hebben uit het speelveld verwijderd. Uiteraard tellen de punten van deze juwelen gewoon mee.

Belangrijk! Indien door het koppelen van het bijzondere juweel zowel horizontaal als verticaal één of meerdere setjes met ieder een andere kleur ontstaan, dan zullen van beide kleuren de juwelen uit het speelveld worden verwijderd.

Het kan zijn dat je géén setje met minimaal 3 juwelen binnen het speelveld kunt vinden. In deze situatie kun je om een hint vragen of het speelveld door elkaar husselen, door op de knoppen hint of shuffle te klikken. Voor deze acties worden punten in mindering gebracht.

Steeds zul je zelf moeten bepalen wat de beste tactiek is. Deze tactiek moet er toe leiden dat de setjes die gemaakt worden uit zoveel mogelijk juwelen bestaan, dit levert de meeste punten op.

Het spel is uitgespeeld als de juwelen op zijn en/of er geen setjes meer gemaakt kunnen worden.

Bonusspel
Elk spel heeft 1 of meerdere juwelen met een bonusster. Als je deze juwelen wegspeelt krijg je 1 bonusster per juweel. Bij een inzet hoger dan 10 krij je evenredig meer bonussterren (dus bij inzet van 50 credits ontvang je per goed juweel 5 bonussterren)

Puntentelling 

  • set met 3 juwelen = 10 punten
  • set met 4 juwelen = 20 punten
  • set met 5 juwelen = 30 punten
  • set met 6 juwelen = 40 punten
  • set met 7 juwelen = 50 punten
  • set met 8 juwelen = 60 punten
  • set met 9 juwelen = 80 punten
  • set met 10 juwelen = 100 punten

Met een bonusjuweel erbij kun je combinaties van meer dan 10 juwelen maken. Elk juweel meer dan 10 juwelen in een set levert je 5 extra punten op. Een serie van 20 juwelen ineens wegspelen is dus 100 punten + (10 x 5 punten) = 150 punten waard.

Bekijk de wintabel in het spel om te zien hoeveel credits je wint bij een bepaald aantal behaalde punten.

[ KLIK HIER om Jewel Mine te spelen ]

JewelMine speel je ook bij JewelMine.nl!