Los elke sudoku op

W.H.A. Schilders in Sudoku

Sudoku is een bijzonder populair tijdverdrijf geworden, en inmiddels bij puzzelaars even geliefd als kruiswoordraadsels, woordzoekers en cryptogrammen. Overal komt men tegenwoordig sudoku-puzzelaars tegen: in wachtruimtes, op het strand, in de trein en in het vliegtuig. Met recht kan men dan ook zeggen dat sudoku dé puzzel van de 21ste eeuw is. Maar waar het bij kruiswoordpuzzels om de woordenschat gaat, zo gaat het bij sudoku om een schat aan oplostechnieken.In dit boek wordt stapsgewijs en op zeer begrijpelijke wijze een aantal technieken uit de doeken gedaan, waarmee de lezer uiteindelijk alle sudoku-puzzels kan oplossen. Getallenparen spelen een centrale rol, uniek is de methode voor de allermoeilijkste puzzels. Een veelheid aan uitgewerkte voorbeelden en oefenmateriaal zorgt er voor dat de lezer bij de hand wordt genomen, en voldoende ervaring opdoet om zich na lezing van dit boek vol vertrouwen tekunnen storten op de moeilijkste sudoku’s in kranten, in puzzelboekjes en op internet. Of om het vervolgboek “Moeilijke sudoku’s oplossen” van dezelfde auteur ter hand te nemen.Dit boek is uniek, en daarom inmiddels vertaald in 8 talen! Van de weinige boeken over het oplossen van Sudoku eindigen de meesten met het advies om op een gegeven moment alle mogelijkheden te gaan noteren, of ze presenteren oplosmethoden welke voor een mens niet uit te voeren zijn maar enkel door een computer. De auteur is wiskundige, en heeft een stapsgewijze methode ontwikkeld welke al door heel

VerkoperPrijs 
Los elke sudoku op€ 19.95

Anderen keken ook naar